Vi är stadigt bundna till euron

En övergång till egen valuta skulle resultera i kraftiga räntehöjningar.

K-G Backholm skriver (HBL Debatt 24.11) att euron är ett fatalt misslyckande.

Backholm tar upp den viktigaste långsiktiga drivern i Europa. Två kompletterande inlägg borde ännu ha tagits upp i insändaren.

EG:s direktorat för ekonomiska och finansiella affärer tillsatte 1974 en kommitté som publicerade sin rapport i april 1977 (Report on the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration) populärt kallad MacDougall-rapporten efter dess ordförande sir Donald MacDougall, då rådgivare för den brittiska industrin. De övriga medlemmarna var alla professorer, en från alla dåtida EG-länder.

Underligt nog kom rapporten aldrig upp i debatten om den gemensamma valutan när man på allvar började införa euron.

I korthet kom man fram till att en gemensam valuta skulle kräva en federal budget på 2–2,5 procent av bruttonationalprodukten innan valutan införs och en full integrering kräver en federal budget på omkring 25 procent av den totala bruttonationalprodukten.

En gemensam valuta utan en gemensam budget håller inte i längden. Den gemensamma valutan tillkom som Backholm påminner av politiska resonemang. Samtidigt vill inget eurolands politiker avstå från den nationella bestämmanderätten. Vi är nu bundna vid de politiska besluten och euron är de bojor som håller oss i Bryssels (Frankfurts?) styre.

En övergång till egen valuta (vilket Finland gjorde på 1860-talet) skulle resultera i kraftiga räntehöjningar. Har Sverige bolånen i dag på en 3 procents räntenivå får man räkna med att den effektiva räntan med marginaler skulle efter en initial turbulens landa på 5 procent i Finland och statsskulden skulle öka efter nymarkens införande. En ohållbar situation för många familjer.

På kort sikt, det vill säga en fyra års valperiod, skulle ingen politiker som vill bli omvald köra kraftigt på att överge euron. Man föredrar att i stället något öka lånebördan för att hålla väljarna lugna. Brexitsvängarna avskräcker också.

Vi sitter stadigt bundna i euron och vårt handlande måste utgå ifrån dagens realiteter.

Henrik Immonen, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning