Närpes får över 20 stycken 230 meter höga vindkraftverk

Bild: Mostphotos.com

Det danska bolaget Vestas har förbundit sig att leverera 21 vindkraftverk till vindparken i Kalax i Närpes.

Energibolaget Fortum har beställt vindkraftverken som ska trygga en sammanlagd kapacitet på 90 megawatt. Varje enskilt vindkraftverk är 155 meter högt och har en kapacitet på 4,2 megawatt, uppger Vestas i sitt pressmeddelande.

– Vi är väldigt nöjda över att komma i gång med uppbyggnaden av vår första storskaliga vindpark i Finland, säger vice president Joonas Rauramo på Fortum i pressmeddelandet.

Projektet ingår i Finlands nationella stödprogram som syftar till att främja förnybar energi. Finland har nyligen frångått de tidigare garantiprisen för vindkraft och i stället grundat ett nytt system där produktionen auktioneras så att den elproducent som producerar elen billigast kommer med i ett statligt stödprogram.

– Det här projektet visar Vestas förmåga att vinna auktioner och leverera ren energi till en rimlig kostnad, säger vice president Christer Baden Hansen på Vestas.

Leveransen av Vestas vindturbiner beräknas ske under våren 2020 och uppbyggnaden ska enligt planen slutföras under vintern 2021.

Ändrat 16.35 totalhöjden på vindkraftverken är 230 meter, navhöjden är 155 meter.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning