Versskribenten Nina Gran får förtjänstmedalj

Får medalj. Specialplanerare Nina Gran vid Helsingfors stad är en eldsjäl som jobbar för gränsöverskridande finlandssvensk kultur, barnkultur och konstpedagogik. Bild: -

Folktinget delar i år ut förtjänstmedaljer till sexton finländare, som har gjort en betydande insats för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Nina Gran, specialplanerare vid Helsingfors kulturcentral, är en av dem som i år får Folktingets förtjänstmedalj. Motiveringen lyder så här: "Hon är en eldsjäl och ambassadör för gränsöverskridande finlandssvensk kultur, barnkultur och konstpedagogik. Hon var en av initiativtagarna till kulturprojektet Produforum och var med om att starta Luckans veranda."

– Jag är både glatt överraskad. Jag ser utmärkelsen som ett erkännande för det gränsöverskridande svenska kultursamarbetet som jag har varit med och byggt upp under hela min yrkesverksamma tid, säger Gran.

Nyckelorden i Grans arbete är samarbete, helhetstänkande och kvalitet. Hennes första uppgift 1992 blev att organisera Luckans verksamhet, som i början var just en lucka i Svenska Teaterns aula, där information om all slags svensk kultur samlades. Det var på tiden före internet och många organisationer såg varandra som konkurrenter, inte som samarbetspartner.

– Det gäller att se helheter, skapa nätverk och tänka långsiktigt. Mycket har förändrats under min tid, numera förstår alla att samarbetar är nödvändigt och bra. Ensam åstadkommer man inte så mycket.

Grans jobb är att tänka på svenska – hurudana kulturtjänster ska Helsingfors stad erbjuda på svenska?

– Det svenska ska vara en självklar del av kulturutbudet, det ska finnas bredd och kvalitet. De svenska produktionerna ska vara minst lika bra som de finska. Vi ska samarbeta med kompetenta aktörer. Helsingfors är den största svenska staden i Finland, och koncept som utvecklas här kan bli modell för andra städer också, om vi gör det bra, påminner Gran.

Nina Gran var med och grundade Verandan, ett kulturkafé på svenska. Det öppnades 2002 i Glaspalatset och erbjöd det första året tvåhundra program, vilket är en imponerande mängd.

– Det var viktigt att vi röjde plats för barnkulturen och även fick en scen för unga, ännu inte etablerade konstutövare där de fick uppträda inför publik. Verandan har sedan dess utvecklats och blivit det som Luckan på Simonsgatan är i dag, en mötesplats för alla, från småbarnsfamiljer till konstnärer.

För Hufvudstadsbladets läsare är Nina Gran kanske ändå mera känd som versskribent. Varje måndag finns hennes verser på dagboksuppslaget, under signaturen Anagrinn.

Fester i Vasa och Åbo

Årets huvudfest på svenska dagen ordnas i Academill i Vasa söndagen den 6 november klockan 19.15. Årets festtalare är partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson. Bland artisterna finns Ville Pusa, Ida Sand och Markus Lytts. Festen är öppen för allmänheten men man måste anmäla sig i förväg till folktinget@folktinget.fi.

Folktinget står också som värd för en fest i Konserthuset i Åbo tidigare samma dag, klockan 15. Festtalare är koreografen Tiina Lindfors. Dessutom ordnar Folktinget en mottagning redan på fredagen i stadshuset i Helsingfors klockan 13. Det är där bland andra Nina Gran får sin medalj.

Nina Gran, specialplanerare, Helsingfors

Jannika Lassus, universitetslärare, Esbo

Stig Stolt, diplomekonom, Esbo

Eeva-Leena Valve, pensionerad lektor i svenska, Helsingfors

Reijo Grönfors, vd, Åbo

Birgitta Hasselblatt, organisationsaktivist, Åbo

Annette Ström, verksamhetsledare, Raseborg

Ella Björkman, pensionär, Borgå

Siv Björklund, professor, Larsmo

Göran Honga, direktör, Vasa

Bengt Klemets, producent, Vasa

Bo Kronqvist, pensionerad lektor, Nykarleby

Stefan Svenfors, kommundirektör, Pedersöre

Lina Teir, konstnär, Henriksdal

Camilla Gunell, vice lantråd, Åland

Roger Nordlund, lagtingsledamot, Åland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning