Veronica Rehn-Kivi: Förbättringar inom äldreomsorgen måste fås till stånd

Veronica Rehn-Kivi säger att äldreomsorgen handlar om så mycket mer än bara sjukvård. Bild: Jenny Jägerhorn-Tabermann/SPT

Måltiderna på äldreboenden ska vara välsmakande, mångsidiga och vackert upplagda för att höja livskvaliteten för de äldre, säger Veronica Rehn-Kivi (SFP).

Social- och hälsovårdsutskottet gör en resa till Tammerfors för att bland annat bekanta sig med äldreboenden i Birkalands sjukvårdsdistrikt. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är glad att problemen med äldrevården nu tas på större allvar.

– Det handlar inte bara om sjukvård. Vi måste se till att de äldre har en trygg, inspirerande och trivsam vardag, säger hon.

Rehn-Kivi påpekar hur viktigt det är att de äldre får hjälp med den personliga hygienen, har möjlighet att vistas ute och har någon att prata med. Även maten som serveras på äldreboenden kan spela en stor roll.

– Måltiderna är dagens höjdpunkt för många på ett äldreboende. Ett enkelt sätt att höja livskvaliteten är att servera välsmakande, mångsidig och vackert upplagd mat.

Rehn-Kivi ser förbättrandet av äldreomsorgen som en utmaning som kräver tillräckliga resurser och motiverad personal.

– Det är min, SFP:s och den nya regeringens plikt att förbättra äldreomsorgen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning