Verkligt klimatval

Finländska klimatlösningar är otillräckliga. Klimatförändringen respekterar inte gränser. Därför behöver vi lösningar på EU-nivå.

Det är sannolikt att enbart finländsk beskattning av flyg skulle leda till att flygen från Asien mellanlandar i Tallinn i stället för Helsingfors-Vanda. Ifall vi förbjuder försäljningen av fordon med bränslemotorer i Finland kan finländare hämta sig en ny bil från Tyskland på ett par dagar.

Nu räcker det med klimatskepticism och -populism. Vi behöver konkreta förslag och tydliga visioner.

Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) är en av EU-budgetens största utgifter. Hos oss diskuterar man beskattningen av kött, men samtidigt subventionerar EU kött- och mjölkproduktionen med cirka 30 miljarder euro per år. Därför måste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken innehålla strikta miljökrav.

Ett annat konkret förslag jag vill göra är att höja EU:s utsläppsmål. Det nuvarande målet, att minska utsläppet av växthusgaser med 40 procent från 1990 års nivå till 2030 borde höjas till 55 procent. Bäst gör vi det genom att stärka och utvidga utsläppshandeln. EU-valet är det verkliga klimatvalet.

Matilda af Hällström, Samlingspartiet, Helsingfors