Verkligheten vi lever i

Varför jobba ifall din levnadsstandard knappt sjunker ifall du låter bli?

Den offentliga sektorn finansieras med skatteintäkter från den privata. Det här beror i sista hand på att den offentliga sektorn sköter olönsamma uppgifter som behöver bli gjorda. Välfärdssamhäl...