Veritas placeringar gick bra under hösten – stärker företagets solvens

Placeringsportföljen stiger i värde vilket stärker Veritas solvens. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Försäkringsbolaget Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen överraskades av hur snabbt stimulanspaketen fick börsen att återhämta sig.

Försäkringsbolaget Veritas redovisar ett lyckat 2020. Under hösten steg placeringsportföljens värde, vilket stärker företagets solvens.

Placeringarna gav en avkastning på 6,8 procent under årets sista kvartal och 5,6 procent under hela året 2020. Solvensen låg i slutet av året på 128,8 procent.

"Coronaviruskrisen orsakade i februari–mars i fjol ett av historiens snabbaste kursfall på aktiemarknaden, men den starka återhämtningen tack vare stimulansåtgärderna har varit en överraskning", säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen i ett pressmeddelande.

Aktieplaceringarna gav den största vinsten, med en avkastning på 9,1 procent. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 6,8 procent, ränteplaceringarna 3,8 procent och övriga placeringar -2,6 procent.

"Aktie-, ränte- och fastighetsplaceringarna gav en bra avkastning trots det ovanliga marknadsläget. De alternativa placeringarna var däremot en besvikelse för oss. Redan i våras minskade vi hedgefondernas andel i placeringsportföljen när vi insåg att de inte skulle ge någon riskspridning i den här marknadsmiljön", säger Vatanen.

Hittills i år har placeringarna fått öka i värde, något snabbare än i USA än i Europa. Bolaget förutspår att räntorna och inflationsförväntningarna stiger måttligt när den ekonomiska tillväxten kommer igång igen,

"Den största osäkerhetsfaktorn är huruvida pandemiläget förvärras eller om vaccinet ger en snabbare lindring än väntat. Det finns en risk för överhettning", kommenterar Vatanen.

Under året har Veritas också noterat ökat intresse för försäkringar. Bolaget har bland annat sålt fler pensionsförsäkringar för företagare (FöPL) än tidigare.

Under året sänktes också kraven på försäkringskunderna. Bolaget har erbjudit förlängd betalningstid för kunder som har pensionsförsäkring för företagare eller arbetspensionsskydd för anställda (ArPL)

Alla arbetsgivare beviljades tillfällig nedsättning av ArPL-avgifterna fram till den sista december 2020.

"Vi har reagerat flexibelt och snabbt på våra kunders finansieringsbehov", säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning