Vems öga?

Oberoende av översättning innehåller Koranen våldsbejakande verser.

Märta Salokoski (HBL 8.2) anser att jag (HBL 2.2) umgås lättsinnigt med termer och definitioner samt omfattar åklagarens tolkning av jihad. Läs min text noggrannare!

Oberoende av översättning innehåller Koranen våldsbejakande verser. Det kommer man inte ifrån. Ett exempel ur konvertiten Mohammed Knut Bergströms översättning, 2:191: "Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de fördrivit er, ja förtryck är ett värre ont än döden". Alla dessa är från Mohammeds Medina-period där han blev obestridd religiös, politisk och militär ledare. Verserna tillkom när Mohammed var hotad av områdets judiska klaner samt Mekka-klanen Quraysh. De avspeglar alltså ett historiskt läge, såsom Salokoski medger. Problemet är ändå att verserna är normativa och gäller till domedagen, såsom allt i Koranen.

Salokoski hänvisar också till Karen Armstrong, som går emot att islam spreds med svärd och att detta frammanas i Koranen. Det oaktat expanderade islam oerhört snabbt över Mellanöstern, Nordafrika, delar av Europa och in i Centralasien. Detta "blitzkrieg" skedde på snabba hästar med kroksabel och pilbåge i hand samt med profeten som föredöme. Läs haditherna, siran och sunnan.

Slutligen drar Salokoski kristendomen in i diskussionen. Vi vet ju alla vad den läran har företagit sig genom tiderna. Men det där med grandet och bjälken var intressant: vems öga är det fråga om?

Krister Kronlöf Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03