Vems är Helsingfors?

I kulisserna funderar många: hur bevaras den historiska mångfalden när staden formas i ”tidens anda”?

Helsingfors växer och förändras – igen! Nya stadsdelar och monumentala köpcentra dyker upp. Gator öppnas och stängs när trafiken utvecklas. Stränder och parker byggs om. Metaforen för vår tid är...