Vem vinner på en fördröjd vårdreform?

De som ser ett värde i att samhället sköter social-, hälso- och sjukvårdssektorn bör ställa sig positivt till att vårdreformen blir av så snabbt som möjligt.