Vem vill tjänstemännen skydda?

Som förälder till en flicka i Mattlidens skola känns hela härvan väldigt obehaglig.

Det är med ökande skräck och stor förundran jag har läst om hur man i Mattliden löst problemet med de sexuella trakasserierna som tydligen fått pågå länge i skolan. Det verkar som om man från skolans och tjänstemännens håll bestämt att de lärare som påtalat trakasserierna – och ännu värre – de elever som upplevt obehag är de som skall stå till svars.

Jag vet inte vem man på tjänstemannahåll vill skydda i det här läget? Är det skolans rykte? Är det rektorn? Man vill väl ändå inte skydda den misstänkta? Att hänvisa till nolltolerans är lite sent, då man tydligt valt en helt annan väg.

Hur tänker föräldrarna till dessa barn som upplevt lärarens beteende som kränkande? Är det verkligen så skamligt att ens barn blivit utsatt att man inte vågar polisanmäla händelserna? Kan det vara så att till och med föräldrarna anser att flickorna kanske klätt sig provokativt och att det är deras eget fel? Varför vill man inte föra saken vidare i dessa metoo-tider då det blivit acceptabelt att säga ifrån? Är det en rädsla över att elevernas fortsatta skolgång i Mattliden blir besvärlig om man väljer att anmäla?

Som förälder till en flicka i Mattlidens skola känns hela härvan väldigt obehaglig. Mattlidens gymnasium har känts som det perfekta valet efter grundskolan, men nu är det dags att tänka om i vår familj. Jag vill inte att min dotter går i en skola där hon skall behöva vara rädd för repressalier från rektorns håll ifall hon skulle råka ut för sexuella trakasserier. Skolan skall vara trygg för både studerande och personalen. Själva trakasseraren må gå fri då behandlingen av ärendet fördröjts, men viktigare är att utreda tjänstemännens agerande i fallet så att något liknande aldrig mera skall hända.

Besviken förälder Undantagsvis tillåts signatur. Red.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning