Vem vill ha Kronbroarna, vem vill att man bygger i havet?

I dag-kolumnisten Tomas Hanell ställde en fråga (HBL 6.9) angående klimatsmarta lösningar i större byggprojekt. Jag väntade mig en livlig diskussion om ämnet men ingen reflekterade.

Stadens tjänstemän vet hur mycket cement, betong och stål som skall användas för att bygga Kronbroarna. Då borde det gå att räkna ut klimatavtrycket på cirka en timme med 5 procents noggrannhet. Men vill staden ha en exakt siffra med två decimalers noggrannhet, då '"sprattlar" tjänstemännen ännu i två år och denna siffra stämmer ändå inte.

Vilken är orsaken till att staden inte vill berätta projektets inverkan på miljön? Är miljöavtrycket så stort att man inte vill berätta det för helsingforsarna? Nu verkar ändå klimatet vara viktigt under budgetförhandlingarna. Jag anser att man även borde berätta om drifts- och underhållningsbelastningen. Men vill man inte så vill man inte!

Då man skriver kontrakt med byggaren skall köparen komma överens om att ifall kostnaderna överskrider det man lovat så är det byggaren som står för det. Man bör också komma överens om betong- och stålkvaliteten så att inte kvaliteten på bygget blir dåligt och man fort måste reparera på helsingforsarnas bekostnad. I HBL har det förts fram några politikers åsikter varför det måste byggas en bro: byggs inte bron tar alla bilen till centrum och metrons kapacitet är för liten – jag anser att det är nonsens.

Det enda sättet att stoppa detta projekt är att huvudstadsborna på något sätt visar att de inte är färdiga att betala detta.

Jag har diskuterat med ett trettiotal personer och alla anser att projektet är helt huvudlöst, utom De grönas Kimmo Helistö som sade: bron skall byggas – kosta vad det kosta vill. Man frågar sig varför biträdande borgmästare Anni Sinnemäki med ansvar för Kronbroprojektet struntar i klimatavtrycket – är hon som grön politiker alls klimatmedveten eller bara blåögd?

I Helsingfors med omnejd byggs och planeras stora tvivelaktiga projekt där miljön och ekonomin inte beaktas tillräckligt, utan byggarna lobbar fram med städernas tjänstemän dessa projekt, de förs fram lite i taget tills ingen kan stoppa dem, till exempel Jokerbanan, metro under jorden till Stensvik och nu Björkholmen. Man åberopar tomtmark. Nästa gång ni flyger från Helsingfors-Vanda flygplats så titta ned och se också nedåt då ni landar, jag lovar att ni ser mycket obebyggd mark här och i den tvångsinlösta Sibbodelen. Vi borde inte investera i byggprojekt där man bygger bostäder och andra hus på motorvägar och ut i havet då vi har mycket obebyggd mark.

Helsingforsborna vill ha omröstning om båda projekten: Vem vill ha Kronbroarna, vem vill att man bygger i havet (Björkholmen)?

Ralf Nikander, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning