Vem vill avstå från ljusa sommarkvällar?

Idealiskt vore om hela Europa rakt av gick in för sommartid, men det är väl ett önsketänkande.

Det förefaller klart att vi kommer att bli tvungna att sluta flytta klockorna två gånger om året. Nu står vi inför valet vilken tid vi ska välja, sommar- eller vintertid.

Synd, säger jag. För oss som ligger på en såpass nordlig breddgrad har detta system gett oss de långa ljusa sommarkvällarna som vi under vintermörkret alltid längtat till. Dem vill vi väl inte avstå ifrån? Att flytta klockorna en timme framåt sista veckoslutet i mars och en timme bakåt sista veckoslutet i oktober har varit värt besväret.

Vidare är vi det östligaste landet i Norden vilket gör det viktigt att vi håller oss en timme före centraleuropeisk tid (CET), inklusive Sverige. Den tidsskillnaden har vi lärt oss leva med.

Nu vore det så klart önskvärt att Sverige och Finland kunde behålla samma tidsskillnad som i dag. Väljer Sverige vintertid och Finland sommartid, blir tidsskillnaden oss emellan två timmar. Det vore inte riktigt lyckligt. Då är vi också inne på problematiken att Norge ligger rätt långt västerut, ungefär på samma längdgrad som Portugal, som ju är en timme efter CET (liksom också England och Irland). Vi kan väl utgå ifrån att Norge och Sverige vill behålla samma tid sinsemellan. Hoppas vi lyckas behålla samma tidsskillnad till Skandinavien som hittills.

Forskaren Timo Partonen från Institutet för hälsa och välfärd var tidigt ute med att fördöma klockflyttandet. I sammanhanget förordade han att vi håller oss till vintertid. Dock handlade forskningen uttryckligen om de störande effekterna av att två gånger om året rubba dygnsrytmen. Man borde väl också forska i hur vi skulle reagera på kortare sommarkvällar.

Man förstår att Central- och Sydeuropa är smått irriterade på att flytta klockan, men för oss här i nordost har det varit ändamålsenligt. Idealiskt vore om hela Europa rakt av gick in för sommartid, men det är väl ett önsketänkande.

Rösta för sommartid!

Fred Granberg Esbo

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning