Vem står för fiolerna? Allt fler skogsägare tar försäkring

Då en skog brinner går också en hel del pengar upp i rök. Hittar man någon skyldig till branden är det förstås den som står för ersättningen, men om ingen hittas eller det är naturen som orsakat branden är det skogsägaren som står för fiolerna.

En drabbad skogsägare är Magnus Ådahl. I juni brann 1,5 hektar av hans skog upp i Sibbo.

– Jag var på semesterresa i Grekland och råkade se på Facebook att någon hade laddat upp ett foto på lite rök från en skog som såg lite väl bekant ut, säger Magnus Ådahl.

Till en början var Ådahl inte säker om det var hans skog som brann eller om det rörde sig om mark i Sibbo storskogs nationalpark. Ganska snabbt klarnade det att elden också spridit sig till hans marker. Korvgrillaren som orsakat branden hittades aldrig men Ådahl hade lyckligtvis en försäkring som ersatte skadorna.

– Har man nationalparken som granne måste man ha koll på sina försäkringar. Där rör sig en massa folk som slänger tobaksfimpar och grillar, säger Ådahl.

10 euro per hektar

Försäkringsbolagen erbjuder brandförsäkringar för skogsägare. De flesta bolagen har en grundförsäkring som täcker bränder och därtill kan ägaren utvidga försäkringen till att täcka exempelvis stormskador, insektskador och översvämningar. På grund av alla stormar de senaste åren, har priserna på dessa utvidgade skogsförsäkringar stigit en aning.

Ådahl har endast en grundförsäkring som kostar kring 10 euro per hektar per år.

– Eftersläckningskostnaderna täcks också av min försäkring eftersom jag inte var på plats och kunde hjälpa då det hände. En massa brandmän och helikoptrar var på plats. Senare övervakade 5-6 frivilliga brandmän området hela natten, säger Ådahl.

De totala kostnaderna har ännu inte klarnat. Det är semestertider och någon kalkyl över arealen och skadorna som uppstod har inte gjorts. Han uppskattar ändå att totalförlusterna ligger kring 10 000 euro.

– Det var som tur inte så hemskt värdefull skog som brann. Det var mest bergmark och ungskog, men det kunde ha handlat om hundratusentals euro om elden ytterligare skulle ha spridit sig, säger Ådahl.

Brunnet virke blir flis

Ifall avverkningsmogen skog brinner upp blir förlusterna betydligt större eftersom brunnet virke oftast endast kan användas till flis.

– Tyvärr har brunnet virke ingen industriell efterfrågan. Det kan inte göras till massa för det sotskadade virket är orent. Stora sågar tar heller inte emot det. Enda chansen är om en liten eller lokal såg kan såga det till virke för eget bruk eller om någon behöver något slags specialvirke, men åtgången är minimal, säger Stefan Borgman, skogsombudsman vid Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, SLC.

Enligt Borgman får man i sådana fall endast cirka 10-20 procent av virkets verkliga värde. Då det gäller plantskog är förlusten inte lika stor. Då förlorar man endast pengarna man använt för att plantera träden.

Skogen mer värdefull med tiden

Alla skogsägare har dock inte sin skog försäkrat sin skog. Enligt Tomas Udd, produktansvarig för egendomsförsäkringar vid försäkringsbolaget Folksam, beror det här på att det finns allt fler passiva skogsägare.

– Utöver alla aktiva skogsägare finns det en del passiva. Ibland kan intresset för skogsbruk vara lägre om man till exempel ärvt skogen, eller så kan det vara oklart vem som tar hand om skogen ifall den ägs av flera personer. Det är inte alltid någon person som direkt tar ansvar för skogsvården och man förlitar sig på att någon annan sköter försäkringarna, säger Udd.

Enligt honom verkar andelen oförsäkrad skog öka. Borgman däremot anser det motsatta.

– Det har skett en förbättring under de senaste fem åren. Tidigare hade cirka 30 procent av alla skogsägare en skogsförsäkring och nu har cirka hälften av alla skogsägare det, säger Borgman.

Enligt honom beror utvecklingen på en lagändring från år 2016. Ändringen ledde till att det tidigare Kemera-stödet, som till exempel gav statligt stöd om vilda djur åt upp ens plantor, upphörde.

– Efter det blev folk mer medvetna om att försäkra sin skog som vilken egendom som helst. Det är inte statens uppgift att göra det, utan skogsägarens, säger Borgman.

Polisen misstänker att branden i Pyhäranta kan ha orsakats av gnistor från skogsarbete, som pågick i en vecka innan elden gick lös. Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03