Vem skall ha en flaggdag?

Nu måste vi komma ihåg att det finns många stora finländare som ännu inte tilldelats individuella flaggdagar.

De grönas riksdagsgrupp och Svenska riksdagsgruppen har föreslagit för Inrikesministeriet att Tove Janssons (1914–2001) födelsedag skall bli en officiell flaggdag. Enligt motiveringarna var Jansson bland annat en internationellt känd finlandssvensk konstnär vars konstnärliga gärning sträckte sig från bildkonst till litteratur- och manusförfattarskap i olika former. Om förslaget går igenom blir Jansson den andra finländska kvinnan som får en egen flaggdag efter Minna Canth.

Det är helt riktigt att Jansson var en sällsynt mångsidig konstnär vars liv och konstnärsgärning sträckte sig över flera decennier och många konstgenrer och som har gett såväl Finland som den finlandssvenska minoriteten internationell synlighet.

Nu måste vi ändå komma ihåg att det finns många stora finländare som ännu inte tilldelats individuella flaggdagar. Det är fråga om människor som utfört en stor livsgärning inom politik, vetenskap, konst i olika former och sport. Några har till och med ägnat sig åt tvärvetenskapliga aktiviteter. Av Finlands tidigare presidenter har till exempel endast C. G. E. Mannerheim en officiell flaggdag. Oberoende var man själv står på det politiska fältet kan man inte underskatta till exempel J. K. Paasikivis och Urho Kekkonens politiska livsverk. Två bland Finlands nationellt- och internationellt mest kända författare, Väinö Linna och Mika Waltari, saknar fortfarande flaggdagar. Om man bortser från Kalevaladagen har Akseli Gallen-Kallela inte heller en egen flaggdag – och han sysslade ju med mycket annat än bara Kalevalamotiv under sin karriär. En storman som också saknar officiell flaggdag är Zacharias Topelius.

Det finns många internationellt kända finländska idrottare och vi har inte heller en flaggdag som heter "den finländska idrottens dag" eller någonting i den stilen. En sådan kunde nog införas snarast möjligt!

Jag hoppas att man inte fördelar flaggdagar efter någonslags könskvoter – det har man inte heller gjort hittills, utan enbart värderar den betydelse kandidatens livsverk har haft. Tove Janssons livsverk är stort, men det finns också andra kandidater och ändamål som vore värda flaggdagar. Avgörandet blir med andra ord inte lätt.

Berndt Schauman gymnasielektor, Lojo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03