Vem ska betala för målning och avlopp i vår villa?

Så länge frågeställarna kan samsas ingriper ingen utomstående i hur kostnaderna för huset fördelas, framhåller juristen Klas Weckman. Huset på bilden har ingen koppling till veckans fråga till juristen. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

"Änkan har nyttjanderätt till hela huset, så hon ska ansvara för nödvändiga kostnader – som kostnaderna för vatten, el och försäkringar, samt fastighetsskatten och sopavgifterna."

Vår sekelgamla villa ägs till hälften av änkan och till hälften av den avlidne makens oskiftade dödsbo med barn från den avlidnes två äktenskap. Paret hade äktenskapsförord. Änkan utnyttjar sin boende...