Vem ska baka Oy Finland Ab:s kaka?

Finlands ekonomiska framtidsbygge förblir ett frågetecken då företagen hellre betalar aktieutdelning än investerar. Bild: Mostphotos / Digitalpress

Finland har lidit av investeringstorka i tio år, men märkligt nog idkar storföretagen samtidigt år för år en alltmer generös vinstutdelning. Vår framtida välfärd står på allt svajigare grund.

Finland håller på att "avindustrialiseras", lyder en brandfackla som Björn Wahlroos verkar gilla att slänga fram. Finansmannen brer på en aning – men samtidigt finns all anledning att risa det ekonomi...