Vem kan stoppa djurskyddsfanatikerna?

Människor som handskas med djur för sitt yrke vet att ett djur måste skötas bra för att trivas och producera det man vill av djuret.

I HBL ingick en artikel om djurskyddslagen (HBL 30.7). Varje gång det kommer förslag på nya strängare regler ser man hur långt den urbaniserade människan har fjärmats från naturen. Grunden är en uppfattning om djuret med mänskliga känslor, det vill säga humanisering av djur. Människor som handskas med djur för sitt yrke vet att ett djur måste skötas bra för att trivas och producera det man vill av djuret.

Den urbaniserade människan som har tappat kontakten med naturen uppfattar tydligen djuret som en nästan mänsklig varelse, man talar om han och hon och beskriver djurens sexuella beteende som om de skulle vara människor. Därför är en debatt med djurskyddsaktivister nästan omöjlig, ty värdegrunderna är olika och många djurskyddsaktivister och lagberedare ser motparterna som omänskliga och onda. Till exempel de som i vetenskapens namn för människors bästa använder djur har redan länge fått sitt arbete försvårat genom rentav fanatisk lagstiftning. Läkare behöver skolning och myndigheters tillstånd att operera en råtta, men liknande specifika formaliteter behövdes inte i slutet av 1960-talet när en kirurg i sin utbildning började operera människor. Det här tycks vara djurskyddsaktivisternas grundläggande drag: man är mera mån om djur än om människor.

Ett förnuftigt och naturnära lagstiftningsarbete är tydligen svårt, då de radikala kan demonisera och avhumanisera dem som talar för förnuft.

Ett djur är inte en människa. Djuret har troligen inte förmåga till existentiellt lidande, vilket alltid har varit människans börda. Troligen älskar lantbrukaren sina djur mycket konkretare än människan från staden, som har sin hund som bekvämare ersättning för en besvärlig människa.

Jag hoppas innerligt att de som försvarar en förnuftig lagstiftning ska kunna få fanatikerna att fatta förnuft.

Karl von Smitten Ekenäs

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning