Seniorer känner sig utestängda och oaccepterade

Bild: Eija Kontio/LEHTIKUVA

Attityden åstadkommer en rädsla som får senioren att känna sig utestängd som om hen skulle vara smittobärare.

En administratör för en rekogrupp som säljer lokala varor åt lokala konsumenter gav i april på Facebook följande "direktiv" åt kunderna: "Riskiryhmäläinen ei saa tulla paikalle. / Om du hör till en riskgrupp be grannen hämta dina produkter." Härefter gavs övriga direktiv som i sig verkade vara genomtänkta.

Problemet är att personer som hör till en riskgrupp blev "förbjudna" att delta. Detta beror på administratörens attityd som kanske uppstod då regeringen för två månader sedan gav en rekommendation (om "karantänliknande förhållanden") som gällde personer över 70 år. Hen är inte den enda med denna attityd. Attityden åstadkommer en rädsla som får senioren att känna sig utestängd som om hen skulle vara smittobärare. Alla är i detta skede redan medvetna om att risken för att allvarligt kunna insjukna i coronaviruset stiger med ökad ålder och regeringen har således ändrat sitt ordval. Attityden som innebär åldersdiskriminering finns dock tyvärr kvar.

Är alla över 70 år fysiskt och psykiskt likadana? Vem har rätt i vårt demokratiska land att utestänga seniorer och på ett förnedrande sätt diskriminera dem? Man kan förstå att pensionären har denna känsla, trots att man kan tro att alla åtgärder görs för seniorens skull, åtminstone på medicinsk basis. Man kunde också beakta att en som just har fyllt 70 år och mår bra inte vill uppleva sig bli sidsteppad av samhället under de kvarvarande kanske 30 åren av sitt liv. Livet är ju också annat än medicinska fakta.

Senioren som ännu för två månader sedan levde ett helt vanligt liv, som en accepterad del av samhället, kan inte heller förstå att hen nu blivit nedklassad till någon som inte har kapacitet att fatta egna beslut och förstå vad ett risktagande innebär.

Läs också Hans Berglunds insändare (HBL Debatt 14.5). Därefter kan vi, med beaktande av gällande lagstiftning och förordningar, med så många pensionärer som paragraferna tillåter, bygga en virtuell barrikad som alla 900 000 pensionärer kan beträda.

Lasse Bergström, Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning