Vem har gjort den bästa gärningen för Östersjön? – Hjälp till att hitta vinnaren

Känner du någon som gjort en extra god gärning för Östersjön? Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Rädda Östersjön-pristagaren utses för andra gången i februari. Nu är det dags att föreslå vem som är den mest värdiga vinnaren.

Finlands mässtiftelse delar ut priset Rädda Östersjön på båtmässan i Helsingfors den 14 februari.

Priset på femtusen euro kan tillfalla en enskild person, en grupp, ett företag eller en förening. Pristagaren ska ha skapat en innovation som har en god effekt på vattnets renhet i haven, och i synnerhet i Östersjön.

Från 13 november fram till den 31 januari är det möjligt att föreslå pristagare via en blankett som hittas på båtmässans hemsida.

Ett råd bestående av Annamari Arrakoski-Engart från John Nurminens stiftelse, Aija Kaski från Håll skärgården ren och Michaela Ramm-Schmidt från Baltic Sea Action Group står för att utse vinnaren av priset. Av de föreslagna bidragen väljs högst fem som bjuds in till mässan för att presentera sin innovation. Efter presentationerna korar rådet vinnaren.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning