Vem får vara med?

"Det händer ju att författare kan klaga på alltför sträng kritik, (...) men nu visar det sig alltså, i mitt fall, att författare själva kan vara ännu strängare än de strängaste kritiker," skriver Gunnar Högnäs, apropå vem som får bli medlem i författareföreningen.

När jag intervjuade Henrika Tandefelt och Stefan Nygård om Finlands svenska författareförenings historia, Skrivandets villkor och gemenskap, konstaterade vi att frågan om hur många som ansökt om...