Tre delar på Nobelpriset i fysik: Har bidragit till vår förståelse av universum

Kan första bilden av ett svart hål belönas med Nobelpris? Bild: Event Horizon Telescope Collaboration/Maunakea Observatories via AP-TT

Nobelpriset i fysik 2019 tillfaller James Peebles, Michel Mayor och Didier Queloz. De belönas för att ha "bidragit till vår förståelse för universums utveckling och jordens plats i universum".

Här kan du följa direktrapporteringen kring prisutdelningen.

Ett namn som nämnts på förhand är astropartikelfysikern Francis Halzen, mannen bakom det gigantiska teleskopet Icecube nere i Antarktis is. Instrumentet söker efter just neutriner från de mest våldsamma rymdfenomen, som exploderande stjärnor, gammastrålning, svarta hål och neutronstjärnor. Teleskopet är ett sätt att söka efter svart materia och kan avslöja processer som kopplas till de mest energiladdade partiklarna i naturen.

En kvinna som kan vara aktuell för priset är den danska fysikern Lene Vestergaard Hau, som bromsat och stoppat ljus. I hennes experiment från 1999 lyckades hon sakta ned ljus från 299 792 kilometer per sekund (ljusets hastighet i vakuum) till drygt 60 kilometer per sekund. Det gjordes i en miljö som kylts till 50 miljarddels grad över absoluta nollpunkten och under belysning av laser.

Eller kan det bli den första bilden som framställts av ett svart hål som belönas? Upptäckten presenterades i april i år efter att ett världsomspännande nätverk av radioteleskop utnyttjat jordens rotation för att skapa ett planetomfattande teleskop, Event Horizon Telescope. Tillsammans kunde de ta fram en första bild på det objekt som förutsades av Einsteins relativitetsteori.

Priset tillkännages av Kungliga Vetenskapsakademin klockan 12.45 finsk tid.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning