Vem ansvarar för att daghem stängts olagligt?

Varför har inte bildningsdirektören ingripit? Varför har inte stadsdirektören blåst av spelet?

Man har stängt flera daghem i Borgå under de senaste åren. På listan finns åtminstone Finnby, Illby, Tolkis, Katthult och Lönneberga. Ytterligare indragningar är ännu på väg.

Mönstret är likadant för samtliga fall. Lokalitetsledningen uppskattar att byggnaden är i så dåligt skick att det krävs en totalrenovering som det inte finns pengar för. Alternativt kan byggnaden redan vara i så dåligt skick att renoveringen inte längre lönar sig.

Som följd av dessa mer eller mindre korrekta slutsatser har enhet efter enhet dragits in. Dessa indragningar har utförts i samarbete mellan direktören för småbarnspedagogik och lokalitetsdirektören.

Lokalitetsdirektören är skyldig att hindra användningen av ett utrymme som inte är friskt och tryggt. Stängning av ett sådant utrymme bör ändå inte förväxlas med indragningarna av dagvårdsverksamhet som är bildningssektorns ansvar.

Officiella beslut för dessa indragningar finns ingenstans och ingen tjänsteman är redo att ta ansvar för detta.

I stadens förvaltningsstadga står det inte ordagrant vem som bär ansvaret. Det står endast att bildningsnämnden ansvarar för organisering av småbarnspedagogikstjänster.

Nu har Borgå stads jurist efter långa och grundliga utredningar bekräftat att ingen enskild tjänsteman har rätt att stänga daghem. Det här utlåtandet gäller den nuvarande förvaltningsstadgan.

Dessa indragningar har på så sätt ingen laglig grund. Direktören för småbarnspedagogik borde ha fört besluten till bildningsnämnden.

Hur är det möjligt att en så här godtycklig verksamhet tillåts och pågår fortfarande? Varför har inte bildningsdirektören ingripit? Varför har inte stadsdirektören blåst av spelet? Hur kan skadorna korrigeras? Vem bär det slutliga ansvaret och hur?

Anna Granfelt

Laura Karen

Tuomas Kanervala

Marko Liljeström

föräldraföreningens inomhusluftgrupp, Borgå

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning