Vem ansvarar för att daghem stängts olagligt?

Varför har inte bildningsdirektören ingripit? Varför har inte stadsdirektören blåst av spelet?

Man har stängt flera daghem i Borgå under de senaste åren. På listan finns åtminstone Finnby, Illby, Tolkis, Katthult och Lönneberga. Ytterligare indragningar är ännu på väg.

Mönstret är likadant för samtliga fall. Lokalitetsledningen uppskattar att byggnaden är i så dåligt skick att det krävs en totalrenovering som det inte finns pengar för. Alternativt kan byggnaden redan vara i så dåligt skick att renoveringen inte längre lönar sig.

Som följd av dessa mer eller mindre korrekta slutsatser har enhet efter enhet dragits in. Dessa indragningar har utförts i samarbete mellan direktören för småbarnspedagogik och lokalitetsdirektören.

Lokalitetsdirektören är skyldig att hindra användningen av ett utrymme som inte är friskt och tryggt. Stängning av ett sådant utrymme bör ändå inte förväxlas med indragningarna av dagvårdsverksamhet som är bildningssektorns ansvar.

Officiella beslut för dessa indragningar finns ingenstans och ingen tjänsteman är redo att ta ansvar för detta.

I stadens förvaltningsstadga står det inte ordagrant vem som bär ansvaret. Det står endast att bildningsnämnden ansvarar för organisering av småbarnspedagogikstjänster.

Nu har Borgå stads jurist efter långa och grundliga utredningar bekräftat att ingen enskild tjänsteman har rätt att stänga daghem. Det här utlåtandet gäller den nuvarande förvaltningsstadgan.

Dessa indragningar har på så sätt ingen laglig grund. Direktören för småbarnspedagogik borde ha fört besluten till bildningsnämnden.

Hur är det möjligt att en så här godtycklig verksamhet tillåts och pågår fortfarande? Varför har inte bildningsdirektören ingripit? Varför har inte stadsdirektören blåst av spelet? Hur kan skadorna korrigeras? Vem bär det slutliga ansvaret och hur?

Anna Granfelt

Laura Karen

Tuomas Kanervala

Marko Liljeström

föräldraföreningens inomhusluftgrupp, Borgå

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning