Veikkaus sparkar över 300 anställda

Det statliga spelbolaget Veikkaus har slutfört sina samarbetsförhandlingar. Resultatet av förhandlingarna är att minst 330 personer förlorar sina jobb och att bolaget lägger ned sin spelbordsverksamhet i restauranger och alla Pelaamo-spelhallar.

Veikkaus meddelade tidigare att bolaget planerar att avskeda upp till 400 personer som ett resultat av en omfattande omstrukturering. Nu preciserar Veikkaus att det handlar om 330-360 medarbetare och att största delen av dem är deltidsanställda.

– Vi hjälper dem som lämnar bolaget att hitta nya jobb och satsar avsevärt på bland annat personlig omskolning liksom karriär- och företagarstöd, säger kanal- och försäljningsdirektör Jari Heino i ett pressmeddelande.

Enligt Heino kommer bolaget även att erbjuda nya arbetsuppgifter till en del av dem som drabbas av uppsägningarna. Veikkaus samarbetsförhandlingar avslutades den 25 mars och berörde sammanlagt 1 300 personer. Cirka en tredjedel av dem som sägs upp har jobbat i huvudstadsregionen. Enligt Veikkaus handlar det om att satsa hårdare på bolagets digitalisering och reducera bolagets kostnader.

– Spelbordsverksamheten på restauranger är inte lönsam och har bundit en hel del resurser, säger Jari Heino.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46