Vega ska tillgodose många behov

En röd tråd i Yle Vegas förändring under de senaste åren har varit behovet av att flexibelt kunna ta upp, diskutera och fördjupa dagens stora samtalsämnen oberoende av tid på dygnet.

HBL har under sommaren publicerat några insändare om innehållet, profilen och utbudet på Yle Vega. Skribenternas åsikter och förväntningar varierar, precis som de gör i de tusentals kommentarer, frågor och önskemål vi får årligen. En kritisk insändare leder ofta till att vi får orolig respons av nöjda lyssnare som inte vill se någon större förändring. Det som får en lyssnare att knäppa på radion varje dag är ointressant eller obegripligt för en annan.

Det betyder inte att vi är immuna mot den respons som skickas till våra kanaler för publikkontakt. Tillsammans med publikundersökningar, strategiska riktlinjer och omvärldsanalys utgör den grunden för hur vi utvecklar kanalen, musikurvalet, språket, programmen och tablån.

En röd tråd i Yle Vegas förändring under de senaste åren har varit behovet av att flexibelt kunna ta upp, diskutera och fördjupa dagens stora samtalsämnen oberoende av tid på dygnet. En annan har varit att bredda perspektiven, så att vi blir relevanta för fler vuxna lyssnare.

En radiokanal kan dessvärre inte tillfredsställa alla hela tiden, eller motsvara det en uppsjö av finskspråkiga radiokanaler erbjuder. Ett sätt att närma sig utmaningen är det som också en av insändarskribenterna föreslår: att sända olika typer av innehåll olika tider på dygnet. Vi beaktar radiovanorna och förväntningarna genom att sända mer fördjupat innehåll bland annat under vissa kvällar och helger, medan dagen ofta fokuserar på dagens stora samtalsämnen. Det här försöker vi ytterligare utveckla och förtydliga.

Tack vare Arenan har möjligheterna att tillgodose olika slags behov ökat. Samtidigt tror vi att Yle Vega fortsättningsvis fyller en viktig funktion som en samlande plattform för vuxna svenskspråkiga lyssnare.

Målet är därför att parallellt med ett växande digitalt utbud erbjuda en direktsänd radiokanal som man gärna tillbringar tid tillsammans med och där så många som möjligt hittar betydelsefullt innehåll.

Marit af Björkesten, direktör, Johanna Törn-Mangs, mediechef. Svenska Yle

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning