Väyrynens kampanjchef talar om en donation på 38 000 euro – partiet är nu splittrat itu

Väyrynen och de kända muggarna under presidentvalskampanjen. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

– Det här är mellan Paavo Väyrynen och Medborgarpartiet, säger Väyrynens kampanjchef Seppo Hauta-aho som förbereder den rapport om kampanjfinansieringen som ska vara inlämnad om en knapp månad.

Medborgarpartiet anger missbruk av pengar som en orsak till att utesluta Väyrynen ur partiet.

Vad det är fråga om ska de öppna upp på en presskonferens på onsdag.

Väyrynen har däremot utlovat en presskonferens på måndag. Han avfärdar beslutet och anser att styrelsen inte var beslutför, utan olagligt sammankallad. Väyrynens anhängare hänvisar till ett beslut från Helsingfors tingsrätt som underkänt två tidigare styrelsemöten. I gengäld har Väyrynen och hans anhängare valt en konkurrerande partistyrelse. Dess ställning är ett stort frågetecken – i partiets stadgar står det att styrelsen ska väljas av årsmötet. Om årsmötets sammankallnade står inget annat än att det är styrelsen som ska bestämma datumet.

Seppo Hauta-aho, som var Väyrynens kampanjchef under presidentvalskampanjen och haft hans om närmast valmansföreningen, säger för sin del vad penningbråket kan handla om.

Enligt Hauta-aho har Väyrynens stödförening – den som säljer muggarna – tidigare gett ett lån till Medborgarpartiet. Sedan har pengarna flyttats från partiet till Väyrynens valmansförening, det vill säga presidentvalskampanjen, som en donation.

Den summa som striden handlar om är 38 000 euro, säger Hauta-aho till HBL. Den har använts för att betala räkningar.

Huruvida partiet också ser det som en donation kommenterar han inte.

– Det är mellan partiet och Paavo Väyrynen, säger Hauta-aho och hänvisar till att han inte suttit i partiets beslutsfattande organ.

Nu är han däremot, jämte Väyrynen, invald i den styrelse som Väyrynens stödgrupper valt, efter att de stämplat partistyrelsens möte som olagligt sammankallat.

Valmansföreningens penninginsamling har avslutats två veckor efter valet och därför gäller det nu att betala de sista räkningarna, närmast med medel som kommer från Väyrynen själv, säger Hauta-aho.

Kampanjen gjorde ingen förhandsanmälan om valfinansieringen, men Hauta-ahos bedömning i januari var att den skulle kosta 140 000-150 000 euro, varav omkring 50 000 skulle komma från försäljning av kaffemuggarna och andra kampanjprylar.

Den lagenliga anmälan om valfinansieringen ska vara inlämnad vid månadsskiftet, säger Hauta-aho och tillägger att den ska vara klar i tid.

HBL har försökt nå Paavo Väyrynen för en kommentar.

Enligt Helsingin Sanomat ska det ha lämnats in en polisanmälan som berör penningmissbruk, men polisen öppnar inte upp mer än så för tidningen.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning