Väyrynen stod på två stolar, var står han efter sommaren?

Bild: Jussi Nukari

Följetongen tar inte slut. Nu gäller det att se vad som händer med Paavo Väyrynens löfte att lämna Centern om han inte blir vald till ordförande, ifall Väyrynen mister båda stolar han stått på.

Paavo Väyrynen är en politiker med nio liv. Medborgarpartiets styrelse försökte kruxa bort ett av dem på lördagen, då den beslöt att sparka sin grundare från partiet – enligt styrelsen på grund av missbruk av konton och oegentligheter i valfinansieringen.

Som väntat ger sig Väyrynen inte. Han gick snabbt ut med att styrelsens möte var olagligt, och avfärdar grunderna för avskedet. Vi har inte sett det sista än.

Fejden handlar inte bara om pengar. Att Väyrynen stått på två stolar som hedersordförande i Centern och dessutom i sitt Medborgarparti har som känt retat Centern, men nu uppger också Medborgarpartiet att en orsak till sparken är att Väyrynen vill bli ordförande för Centern.

Vändingarna är så många att det gäller att ha tungan rätt i mun.

Matti Vanhanen utropades till Centern presidentkandidat tidigt, vilket skulle blockera Väyrynen. Det hjälpte inte, eftersom Väyrynen samlade anhängare och ställde upp för en valmansförening. Under kampanjen var det diffust vad som var relationen mellan partiet och valmansföreningen – och nu framgår att det var diffust på partiets konto också, åtminstone enligt vad partiet hävdar.

I följande kapitel hände det som Centern oroade sig för – Väyrynen knep fler röster än Vanhanen i presidentvalet. Väyrynen var särskilt stark i Lappland och i Uleåborgstrakten – ett stort Centerfäste och Juha Sipiläs hemvist.

Centerns partiledare Juha Sipilä, som anat oråd i god tid, gick ut tidigare än planerat och meddelade att han ställer upp för omval som Centerns ordförande.

Men precis som Vanhanen inte kunde blockera Väyrynen så gjorde Sipilä det inte heller. Väyrynen meddelade kort efter valet att han utmanar Sipilä och ställer upp i Centerns ordförandeval.

Han gav också ett löfte: Han återvänder till riksdagen efter partikongressen, och om han inte då är partiordförande lämnar han Centern.

Väyrynens kandidatur fick Centerns partistyrelse att ringa telefonerna heta och ta juridisk hjälp. Styrelsen kom fram till att Väyrynen kan hindras att kandidera eftersom han är medlem i ett annat parti.

Nå, nu är han det inte längre, till Centerns förtret. Men sagan är inte slut. En planerad stadgeändring kan hindra Väyrynen också om han lämnar Medborgarpartiet, förutsatt att ändringen godkänns.

Erfarna Centerpolitiker vidhåller att partifolket traditionellt är väldigt fäst vid sina partiledare, och att kuppmakeri inte är något som ses med blida ögon.

Att det finns mycket att göra i partiet är klart. Det har muttrats kring vissa politiska frågor där Centerfolket upplevt att Samlingspartiet dragit fram hårt. Familjeledigheterna begravdes för att inte så mer ont blod, men också det sociala samvetet i traditionella Centerled har blivit tärt. Aktiveringsmodellen delar åsikterna. Alkohollagen var en svår nöt. Ledarskapet och riktningen behöver diskuteras – men i övrigt borde det inte vara ett problem för Sipilä att förnya sitt mandat. Det ekonomiska uppsvinget är till hans fördel. Partisekreteraren säger att det knallar och går vidare.

Nästa fråga blir då om Väyrynen håller fast vid sitt löfte. Lämnar han faktiskt Centern, och förlorar dusten i sitt eget parti, så har han inte två stolar att stå på, utan noll.

Sylvia Bjon Reporter

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning