Väyrynen grundar nytt parti

Paavo Väyrynen fick nog och grundar nytt parti. Bild: Vesa Moilanen

Paavo Väyrynen lämnar alla uppdrag inom Centern och grundar ett eget parti under namnet Medborgarpartiet rf.

– Som namnet säger är det meningen att partiet ska in i partiregistret så fort villkoren uppfylls. Medborgarpartiet försöker påverka Finlands nationella liv genom demokratiska medel och parlamentarism, säger Paavo Väyrynen.

I sin blogg skriver Väyrynen att han till en början är medlem i det nya partiet medan han fortsätter som europaparlamentariker. Väyrynen tänker kandidera i riksdagsvalet 2019.

Meningen är att partiets medlemmar enbart ska vara riksdagsledamöter och medlemmar av Europaparlamentet. En stödgrupp ska grundas för Medborgarpartiet. Gruppen ska bestå av människor som delar partiets värderingar.

– Vi vill försvara Finlands självständighet och neutralitet. Det betyder en vändning i Finlands Europapolitik och att vårt land ska förbli neutralt militärt, säger Väyrynen.

Väyrynen säger att Medborgarpartiet får en stödgrupp där alla finländare oberoende av partitillhörighet kan delta, bara de stöder det nya partiets målsättningar.

– Vi ska jobba för att minska fattigdomen och för ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Enligt Väyrynen vill hans parti verka främst från riksdagen. Väyrynen skickar hälsningar till Centern och Centermedlemmarna som stöder honom.

– Jag uppmuntrar mina anhängare i Centern att fortsätta verka inom partiet och förändra dess politik. Jag hoppas att Centern återvänder till sina rötter och blir framgångsrikt.

Väyrynen har grundat en ideell förening, Medborgarpartiet rf, för sitt parti. Väyrynen skriver att det är meningen att föreningen tas med i partiregistret genast då det finns förutsättningar till det.

Väyrynen beskriver Medborgarpartiet som ett i de finska förhållandena unikt parlamentsparti.

Lagen slår fast att en förening som vill bli ett parti ska ha ett allmänt program som visar dess målsättningar. Dessutom behövs minst 5 000 anhängarkort undertecknade av medborgare med rösträtt i riksdagsvalet.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning