Väyrynen gjorde polisanmälan

Paavo Väyrynen litar helt och fullt på att han är Centerns nästa ordförande. Bild: SPT/Ari Sundberg

Paavo Väyrynen har polisanmält Medborgarpartiets ledning för ärekränkning. Ställer upp i Centerns ordförandeval men lämnar inte Medborgarpartiet.

Europarlamentariker Paavo Väyrynen meddelade på måndagen att han tänker ställa upp som ordförandekandidat för Centern på partidagen i Sotkamo i juni.

– Centern erbjuds en möjlighet att ta sig upp ur svackan och åter bli Finlands största parti, säger Väyrynen.

– Om jag blir vald till Centerns ledning kommer de traditionella väljarna att bli stärkta i sitt förtroende till partiet och dess stöd kommer att stiga. Å andra sidan har partiet möjligheten att finna stöd hos de flesta av de finländare som gav mig sitt stöd i presidentvalet, säger Väyrynen.

Väyrynen sade under presidentvalskampanjen att om han inte blir vald till president så kommer han tillbaka till riksdagen i vår. Men på måndagen meddelade han att han ändrat sig.

– Jag tänker inte komma tillbaka på våren utan skjuter upp det till hösten. Till det finns såväl praktiska som politiska skäl, säger Väyrynen.

Till de praktiska orsakerna hör bland annat hur hans assistenters arbetsförhållanden är arrangerade.

Väyrynen är kritisk till landskaps- och vårdreformen men ser ingen anledning till att förkasta lagarna.

– Det är bättre att godkänna dem enligt den nu föreslagna beredningen. Samtidig bör man inleda arbetet med en korrigering av dem genast i början av nästa riksdagsperiod, säger Väyrynen.

Vill inte kommentera

Under måndagens presskonferens undvek Väyrynen att kommentera den polisanmälan han samma förmiddag gjort mot Medborgarpartiets styrelsemedlemmar.

– Jag vill inte att den här diskussionen fortsätter eftersom det är en sekundär sak. Nu är det upp till domstolen att ge sin syn, säger Väyrynen.

Väyrynen anklagar tre av Medborgarpartiets styrelsemedlemmar för ärekränkning då de i samband med uteslutandet av Väyrynen ur partiet hävdade att han gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter och missbruk av förtroendeställning.

Medborgarpartiet har också lämnat in en ansökan om förundersökning mot Väyrynen med anledning av partiets misstankar om ekonomiska oegentligheter.

Detta har hänt

Medborgarpartiets styrelse meddelade på lördagen att man beslutat utesluta Paavo Väyrynen ur partiet.

Relationen mellan Väyrynen och Medborgarpartiet har varit stormig i några veckor men lördagens märkliga mötesrumba blev kulmen på den försämrade relationen.

På morgonen höll partistyrelsen ett möte där man beslöt att utesluta Väyrynen.

Vid lunchtid hölls ett extra årsmöte där Väyrynen valdes in i partistyrelsen. Det mötet arrangerades av Väyrynen och dem som i Medborgarpartiet står på hans sida.

På eftermiddagen arrangerades det ordinarie årsmötet där Väyrynen inte valdes till partistyrelsen.

Väyrynen och hans stödtrupper anser att partistyrelsemötet och det senare årsmötet var olagliga.

Som orsak till varför styrelsen beslöt att utesluta Väyrynen uppgavs oklarheter i hanteringen av partiets konton och missbruk av medel för presidentvalkampanjen samt missbruk av förtroendeställning.

Väyrynen hävdar att uteslutningen är ogiltig dels eftersom partistyrelsen inte var beslutför, dels eftersom mötet var lagstridigt sammankallat samt eftersom han inte blivit hörd i saken.

Väyrynen har tidigare anmält partiet för att ha fattat olagliga beslut. Helsingfors tingsrätt har den 28 februari fattat beslut om att beslut tagna av partistyrelsens möten i december och februari inte får verkställas på grund av oklarheter i mötets beslutförhet.

Konflikten mellan Väyrynen och Medborgarpartiet handlar till stora delar om oklarheter i hur presidentvalskampanjens medel distribuerades och redovisades.

Det var Paavo Väyrynen själv som grundade medborgarpartiet i februari 2016. Han satt då i EU-parlamentet på Centerpartiets mandat, som han innehaft sedan 2014.

Väyrynens uttalade åsikt är att man kan vara politiskt aktiv i flera partier eller medborgarrörelser samtidigt. Det har väckt irritation inte minst inom Centerpartiet.

Under presidentvalskampanjen i januari meddelade Väyrynen att han återvänder till riksdagen om han inte blir vald till president.

Lite senare meddelade han att han tänker ställa upp som ordförandekandidat på Centerns partistämma i juni.

Centerns partistyrelse har anlitat föreningsjuridiska experter enligt vilka Väyrynen inte kan ställa upp i ordförandevalet då han är medlem i ett annat parti. Partiet förbereder en stadgeändring som därtill hindrar en person som varit medlem i ett annat parti under det senaste året, från att ställa upp i valet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning