Växelvis boende vanligare i familjer med höga inkomster – bidrag och tjänster ser inte barnen med två hem

Om barn kan bo växelvis med båda sina föräldrar beror delvis på plånboken, visar Folkpensionsanstaltens färska rapport. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Närmare ett av tre barn i familjer där föräldrarna bor på olika adress bor växelvis hos båda föräldrarna. Men medan närmare hälften av barnen i höginkomstfamiljer bor växelvis är andelen bara tolv procent i låginkomstfamiljer, visar en färsk rapport.

Enligt Folkpensionsanstaltens statistik finns det ungefär 220 000 barn i Finland som bor med bara den ena av sina föräldrar. Siffran bygger på att man kan vara folkbokförd på bara en adress – men verk...