Växande skillnader i samhället god grogrund för fanatiska nationalister

Bild: Wildfred Hildonen

Rädslan för terrorismen är nu ett mycket större hot mot mångas själsfrid än själva terrorismen.

Enligt en rubrik i HBL (21.4) är "Radikal islamism den största faran för den europeiska civilisationen". Månne det! Rubriken har två effekter: Den skapar omotiverad rädsla, och den stärker stödet för våra fanatiska nationalister, främst Sannfinländarna.

De islamistiska terroristerna vill ha publicitet och har lyckats över all förväntan. Av bara farten får nu också kriminella handlingar terroriststämpel. Vilket är då de reella islamistiska hoten hos oss, sett till händelser hittills? I Sverige har islamisterna slagit till två gånger. I det första dådet lyckades terroristen döda sig själv, men inga andra. I det andra dog fyra oskyldiga. Infödda svenska rasister har dödat flera invandrare än islamisterna svenskar.

De kriminella gäng, en del med islamisk bakgrund, som stått för många mord i Sverige är inte terrorister, de är rätt och slätt kriminella. Danmark har sett flera tillslag, Norge färre. Den största terrorhandlingen i Norden utfördes av en infödd norrman av islamofoba och rasistiska skäl. Inga islamistiska terrordåd har inträffat i vårt land.

Vi är naturligtvis inte skyddade mot islamisternas terror, men det finns större risker för våldsam eller omotiverad död. Familjevåldet dödar årligen tiotals, trafiken över 200, alkoholen cirka 2 000 och flera tiotals mördas av våra landsmän. Nästan alla skolskjutningarna och andra meningslösa våldsdåd, som riktats mot oskyldiga, har utförts av unga marginaliserade finländska män, inte av invandrare. Terrorismens risker skall inte undervärderas, men proportionellt sett får de ovannämnda fallen oändligt mycket mindre publicitet är enskilda terrorhandlingar ute i världen. En del av de här fallen kunde dessutom förhindras om vi alla visar större medmänskligt ansvar för varandra.

Rädslan för terrorismen är nu ett mycket större hot mot mångas själsfrid än själva terrorismen. Terrorismens mål är att skapa rädsla, instabilitet och försvaga den västerländska demokratin. Verkliga eller inbillade hot skapar rädsla, som skapar otrygghet, som leder till hat och i värsta fall till våld. De, som förstorar hotbilderna och därmed ökar rädslorna, som Sannfinländare och unga i Samlingspartiet, blir därmed – säkert ofrivilligt – terroristernas hjälpredor. Någon islamist kunde, liksom stalinisterna en gång, tala om "nyttiga idioter" som hjälper till med grovjobbet.

Trots att de stora framgångarna uteblivit är verbalt begåvade, ofta välutbildade nationalister, demokratiföraktare och fanatiker med en välutvecklad rädsla för allt som är annorlunda, det verkliga hotet mot vårt Europa. I jämförelse är islamisternas hot marginellt, men paradoxalt nog sammanfaller intressena delvis.

Växande skillnader i trygghetskänslan, marginaliseringen och utslagningen är en god grogrund för de fanatiska nationalisterna. Ett lands civilisation mäts i hur väl samhället tar hand om de svagaste. Där finns ett växande rum för förbättringar. Vårt samhälle är inte hotat när omtanke, delaktighet och trygghet tydligt präglar politik och debatt.

Ole Norrback Vasa

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning