Väv och video i lyckad kombination på Kohta

I Kohtas helhet som består av två utställningar varvas Michel Auders och Outi Martikainens konst. Bild: Jussi Tiainen

En fräsch dokumentär om porrskådespelaren Annie Sprinkle kombineras med imponerande vävar med barnmotiv. Galleri Kohta demonstrerar igen sin kuratoriella begåvning, skriver Helen Korpak.

Ordstävet "nöden är alla uppfinningars moder" har varit lite väl mycket på tapeten under det senaste året. Så även för galleriet Kohta, som på grund av pandemin verkar ha varit tvunget att lägga om en...