Vattnet som uttrycksfullt rytmiskt och klangligt element

I Tan Duns Water concerto fick fenomenale slagverkssolisten Colin Currie spela på olika slags vattenslagverk. Bild: Marco Borggreve

Mycket skvättande och skvimpande blev det på Helsingfors stadsorkesterns konsert denna vecka, då Esa-Pekka Salonen var tillbaka framför orkestern, med samma Ravelverk som vid debuten för fyrtio år sedan.

Kinesisk-amerikanske Tan Dun (f. 1957) hör till det relativa fåtal samtidstonsättare som på ett fruktbart sätt förmått syntetisera hemlandstongångar med en gängse västerländsk konstmusikalisk vokabulä...