Vattenkvaliteten i Helsingfors plaskbassänger har försämrats

Hygienföreskrifterna för Helsingfors plaskbassänger förbjuder bland annat hundar och nakenbad. Bild: Nora Sayyad /HBL

Enligt en utredning gjord av Helsingfors stad uppfyller endast en tredjedel av de cirka femtio plaskbassängerna som finns i Helsingfors lekparker kraven på god vattenkvalitet.

I den några år gamla utredningen står också att föräldrar bör informeras om vattnets kvalitet och om eventuella sjukdomsrisker, men att några sjukdomsfall som kan härledas till plaskbassänger ännu inte uppdagats.

Förra veckan rapporterade HBL om att ett barn i Helsingforsregionen insjuknat i hudinfektionen impetigo eller svinkoppor, möjligen efter att ha badat i en plaskbassäng i Parkstad. Impetigo kan orsakas av stafylokocker, som var en av de vanligare bakterieslag som Miljöcentralen upptäckte i plaskbassängerna. Enligt studien innehöll cirka en fjärdedel av vattenprov som tagits både under 2013 och 2014 stafylokocker.

Infektioner ytterst sällsynta

Förutom förekomsten av vanliga sjukdomsorsakande bakteriestammar mätte miljöcentralen också vattnets grumlighet och halten av urea, ett ämne som utsöndras genom urin och svett. Urea är inte hälsovådligt i sig men halten av urea i badvatten brukar fungera som en markör för renhetshalten i badvatten överlag, skriver Helsingin Uutiset.

Helsingfors stads miljöinspektör Lotta Kivikoski säger till Helsingin Uutiset att en preliminär utredning tyder på att lekparken som misstänks i svinkoppsfallet hade följt hygienföreskrifterna. Hon säger också att anmälningar om sjukdomssmitta via plaskbassängerna är ytterligt sällsynta, särskilt med tanke på hur populära bassängerna är.

Barnläkare lugnar föräldrar

Harri Saxén, barnläkare vid Nya Barnsjukhuset och professor i infektionssjukdomar, ser inte heller någon orsak att oroa sig för plaskbassängsepidemier.

– Om det skulle existera en större trend där småbarn blir sjuka av att bada i stadens plaskbassänger skulle vi ha sett den explodera förra året, då det sällsynt varma vädret gjorde så att både barn och vuxna badade mycket mer än i år.

Saxén säger att man tryggt kan låta sitt barn svalka sig i en plaskbassäng så länge man vidtar några grundläggande försiktighetsåtgärder:

– Öppna sår eller andra skador i huden såsom brännskador kan släppa in bakterier som orsakar allvarligare infektioner, så om man har sådana ska man undvika att bada.

Personer med nedsatt immunsystem har också ökad risk att få infektioner från bakterier som lämnar fullt friska personer i fred, så om ditt barn har någon grundsjukdom eller genomgår någon medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret lönar det sig också att hitta på något alternativt program på torra land.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning