Vattenkraft förmånligast

Finlands stora elproduktionsunderskott löses tyvärr inte med möllor och solpaneler.

Elisabeth Holmström från Robertsfors i Sverige för en Quijote de la Mancha-kamp mot kraftverket i Hanhikivi (HBL 17.3). Tack vare alla miljarder svenskarna satsat på att höja kärnkraftsproduktionen och Sveriges betydande vattenkraftsproduktion, som spolar tungmetaller i vårt gemensamma hav, kunde Finland fortsätta att importera enorma mängder kärnkraft från Sverige och Ryssland. Sverige kan med sin överenskommelselösa valuta även fortsätta att skapa sin industri fördelar Finland inte kan värna sig emot.

Finlands stora elproduktionsunderskott löses dock tyvärr inte med möllor och solpaneler. När skattestödet till vindkraften upphör lär intresset för investeringar svalna. Vindindustrins största problem, att hitta kunder som vill ha den dyra otillförlitliga elen, ökar knappast intresset då priset stiger ännu högre, hellre svensk el för billiga kronor. Jag äger mölleaktier nog för två hushåll, jag säljer dem gärna till Holmström. Mitt hem i Helsingfors drivs med "grön" svensk el, av rent pekuniära skäl. Tungmetallerna mitt val sköljer i havet försöker jag glömma.

De danska skattebetalarna pungar ut med miljarder i exportstöd när det blåser för mycket. Saudiaraberna har lyckats producera solel förmånligare än kolkraft, detta kommer att ha enorm betydelse. Det kan utan överdrift definieras som ett paradigmskifte, men är givetvis irrelevant på våra breddgrader.

Finlands vattenkraft är fullt utbyggd, av geografiska skäl är den obetydlig jämfört med Sveriges. Detta är ett ytterst tråkigt faktum då vattenkraft är i särklass förmånligast. Vi besitter den tekniska kunskapsnivån att göra landet självförsörjande på el. Utöver att detta är av betydande samhällsekonomisk betydelse har självförsörjningsförmågan även betydelse för landets grundtrygghet. Det skyddar landet även ifall av leveransstörningar eller pristoppar i olje- och kolpriset. Frågan är av så stor betydelse att självaste välfärdsstaten då skulle stå på stadigare ben. För en före detta kärnkraftsmotståndare har denna slutsats inte varit lätt att nå.

Tony Granholm Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03