Vatten inget olösligt problem

I dag producerar Israel betydligt mera avsaltat havsvatten än man tar vatten från Jordanfloden.

En kommentar till Olavi Kiviniemi (HBL 20.5) om hållbar resursanvändning, i detta fall vatten. Av utrymmesskäl har jag valt att fokusera på endast en detalj i Kiviniemis inlägg.

Då vi ser på vårt jordklot från rymden inser vi genast att vatten inte kan vara ett olösligt problem. Det finns en orsak till att man kallar jorden den blå planeten. Jordens yta är till 70 procent hav med ett medeldjup på över tre kilometer. Vattnet är rent till cirka 97,5 procent och vi har den teknik som behövs för avsaltning.

Vattenproblem på torra områden är ofta ett problem endast vad gäller naturliga vattenresurser. Varför inte producera det vatten som behövs? Då människorna samlade vad naturen gav så var svält inte ovanligt. Den mänskliga lösningen var jordbruk och boskapsskötsel som producerade tio gånger mera mat än vad samlaren kunde få ihop på samma areal.

För vatten gäller samma sak. Då det inom ett område råder vattenbrist är lösningen att se hur denna brist kan elimineras genom effektivare vattenanvändning, avsaltning eller genom att leda vatten från ett område med överskott till områden med brist.

Israel är ett gott exempel på en vattenrevolution. Mellanöstern är ett område som genom historien många gånger har lidit svårt av torka.

I dag producerar Israel betydligt mera avsaltat havsvatten än man tar vatten från Jordanfloden. Gråvatten återanvänds till 70 procent för bevattning kombinerat med speciell bevattningsteknik som minskar på vattenförlusterna. Resultatet är grönskande ökenområden. Israel producerar i dag avsaltat vatten till ett pris på cirka 50 cent per kubikmeter. Detta kan jämföras med priset på råvatten här hemma – 44 cent per kubikmeter. Tillverkning av avsaltat vatten är ett fullständigt realistiskt alternativ då vattnet återanvänds för bevattning.

Brist på mat och vatten är ofta en följd av oroligheter, korruption och krig vilket omöjliggör skolning och att ta i drift vettig teknologi. Israels nyaste avsaltningsanläggning (Sorek) producerar 624 000 kubikmeter vatten per dag och kostade cirka 400 miljoner dollar att bygga. Israel har i dag fyra stora avsaltningsanläggningar och vattenöverskott. Priset kan jämföras med kostnaden för krig. Avsaltningsanläggningens pris motsvarar cirka fem moderna jetstridsplan av typen Dassault Rafale, priset är således inget problem om man lyckas få till stånd fred och eliminera den globala militära resursförstörelsen.

Lars Silén fysiker, Esbo

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning