Vatten – en bristvara som kan driva fram krig och terrorism

Bild: Mostphotos

Vattenbrist är ett stort och växande problem i världen. Inte ens i de tusen sjöarnas land kan vi värja oss mot de indirekta följderna.

Över hälften av jordens befolkning lever redan i områden med vattenbrist eller vattenstress. Klimatförändringen och ovarsam vattenhantering fortsätter att minska utbudet av rent vatten medan folköknin...