Västmetrotesterna fortsätter

Tågen susar redan in på Esbosidan men fortfarande utan passagerare. Västmetrobolaget och HST försöker åtgärda fel och brister.Bild: Timo Ojala

Västmetron kan tvingas rucka på planerade körtidtabeller. Avgångarna har varit för många.