Västmetrons förlängning upprör i Esbo

Bild: Lehtikuva/Panu Tuunala

Esbo stadsfullmäktige förde en livlig diskussion om förlängningen av västmetron från Mattby till Stensvik.

Innan diskussionen tog fart presenterade chefen för stadstekniken i Esbo, Harri Tanska, det nuvarande läget med förlängningen av västmetron. 99 procent av sprängningsarbetena i tunnlarna är avklarade. 2023 ska sträckan vara färdig. och budgeten är 1,1 miljard euro. Det är en ökning på över 300 miljoner från den ursprungliga budgeten från 2012. För att minska på kostnaderna föreslår man färre ingångar till stationerna och billigare ytmaterial för stationerna. Västmetro Ab:s styrelseordförande Olli Isotalo blickade långt in i framtiden.

– Jag räknar med att fram till 2050 får Esbo stad i inkomster 1,7 miljarder euro i försäljning av tomtmarker och andra investeringar, men det är klart att prognosen är osäker, säger Isotalo.

När fullmäktigeledamöterna fick ordet var diskussionen i full fart. Markku Markkula (Saml.) var försiktigt optimistisk.

– En stor orsak till att kostnaderna stigit är att metron ska vara säker och en investering för framtiden. Metron är också en del i utvecklingen av stadens fem stora centra. Jag hoppas också att förlängningen av västmetron kan ses som en del av andra investeringar i annan trafikinfrastruktur som till exempel till en ny järnväg till Åbo eller tunneln till Tallinn, säger Markkula.

Markkulas partikolleger var också de som förhöll sig mest positivt till en förlängning. Stadsdirektör Jukka Mäkelä (Saml.) påpekade att många företag vill finnas i Esbo vid spårbunden trafik.

– Metron möjliggör att alla stora delar av Esbo får sin del av kakan. Om vi inte skulle investera i en förlängning skulle Stensvik och Esboviken bli skymundan och bli ett område utan investeringar och jobb. Jag vill påminna om att Aalto-universitetet knappast hade investerat så mycket i Otnäs om inte metron hade funnits, säger Mäkelä.

Inka Hopsu (De gröna) tycker att det är surt att Esbo måste bita i det sura äpplet och gå med på de ökade kostnaderna.

– När metron till Stensvik blir försenad så är det aktuellt med att återinföra de direkta linjerna till Kampen. Nu vet vi att det är många som gått inför att åka med privata bilar, säger Hopsu.

Behovet av att återinföra direkta linjer till Kampen kom fram i många repliker över partigränserna. Antero Laukkanen (KD) ansåg att västmetron är det sorgligaste exemplet på hur allt kan gå snett på tio år. Första gången beslöt Esbo om västmetron 2008.

– För att man ska få ekonomin för sträckan mellan Mattby och Stensvik att gå ihop så borde västmetron dagligen ha 350 000 passagerare. I Esbo är vi fångar av västmetron. Utan befogenheter måste vi öka på budgeten med 400 miljoner. Det är sjukt att man motiverar en förlängning av västmetron med diffusa planer långt i framtiden. Jag tror inte på att metro är lika med ökade investeringar.

Jukka Kilpi (De blå) ansåg att man borde avbryta byggandet av västmetrons förlängning.

– Med de pengarna kunde vi erbjuda en servicenivå som skulle vara bäst i Europa med Finlands lägsta kommunala skattesats. Jag föreslår att vi skjuter på byggandet till kommande generationer. Det finns gott om metrotunnlar som står oanvända i Helsingfors, som till exempel tunneln under Munkshöjdens köpcentrum, säger Kilpi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03