Västmetron hade färre passagerare än man uppgett

Bild: Lehtikuva/Teenu Salonen

Västmetron har haft färre passagerare än vad Helsingforsregionens trafik har uppgett. HRT uppger att det är fråga om ett systemfel som gett dubbla antalet passagerare i statistiken.

Det här gäller antalet passagerare på stationerna i Mattby, Ängskulla och Hagalund.

– Vi har alla en maskin i alla rulltrappor som räknar passagerare. I Mattby, Hagalund och Ängskulla finns det två rulltrappor efter varandra och när maskinen räknat passagerarna i båda trapporna har dubbelt så många passagerare registrerats i datasystemet, säger avdelningsdirektör Tero Anttila på Helsingforsregionens trafik till Yle.

Metrons nya stationer i väst har på vardagar haft 50 000 påstigningar sedan matartrafiken i Esbo och Drumsö körde igång. Det är 25 000 färre än tidigare beräkningar visat.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03