Västmetron: Esbopolitiker kräver snabba åtgärder

Mardrömmen i Esbo är att den dåligt fungerande kollektivtrafiken lockar fler fordon till Västerleden. Bild: Vesa Moilanen

Politikerna har skrivit ihop en lång lista med fel som de anser ska åtgärdas genast.

Omställningarna i kollektivtrafiken i Esbo och västra Helsingfors har fått Esbopolitikerna att ryta till. Stadsborna har klagat och nu förs klagomålen vidare till Helsingforsregionens trafik HRT.

Koncernsektionen vid Esbo stadsstyrelse kräver bland annat att de direkta bussförbindelserna till Helsingfors centrum återinförs. Förbättringarna ska genomföras omedelbart. Listan med fel är lång.

Esbopolitikerna vill fästa HRT:s uppmärksamhet vid restiderna som förlängts för många pendlare. Över 10 minuters försämring gäller stadsbor exempelvis i Gäddvik-Westend, Sökö, Esboviken, Stensvik och Nöykis. Det är ohållbart, konstaterar koncernsektionen.

Anslutande trafikens tidtabeller bör ses över, trängseln är för stor på Mattbystationen, Reseplaneraren fungerar dåligt liksom nattrafiken. Politikerna vill också att samtliga metrotåg kör till Mattby. Nu är det vartannat som gör det.

Till tidningen Länsiväylä förtydligar koncernsektionens ordförande Maria Guzenina (SDP) att det nu måste "handla om dagar och inte veckor" när bristerna åtgärdas.

Esbopolitikerna vill ha svar av HRT till stadsstyrelsens nästa möte som är på måndag om en knapp vecka.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03