Vastaamo-intrånget ledde till satsningar på samhällets datasäkerhet – ny arbetsgrupp grundas

Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Det finländska samhället ska bli mer datasäkert, och finländarnas uppgifter ska i framtiden skyddas bättre. För att nå de målen ska en ny arbetsgrupp nu kartlägga vilka lagändringar som krävs.

Enarbetsgrupp med uppgift att utreda olika metoder för att förbättra datasäkerheten och dataskyddet inom kritiska funktioner i samhället. Det är beskrivningen för den nya arbetsgrupp som tillsattes av Kommunikationsministeriet på måndagen, och som bildats till följd av dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo.

Ministeriet har slagit fast mål om att det finländska samhället i framtiden ska bli mer datasäkert, och medborgarnas uppgifter ska skyddas bättre än vad de i nuläget skyddas.

Arbetsgruppen kommer att kartlägga aktuella ändringsbehov i lagstiftningen om datasäkerhet och dataskydd, och utifrån kartläggningen sedan presentera förslag till politiska riktlinjer för regeringen.

Kartläggningen gäller alla centrala samhällssektorer, såsom hälso- och sjukvården, finansmarknaden och energiförsörjningen. Utöver det ska arbetsgruppen även fokusera på Finlands digitala infrastruktur och informationssystem som är centrala med tanke på den offentliga förvaltningens verksamhet.

Såväl representanter från Kommunikationsministeriet, som från Jord- och skogsbruksministeriet, Justitieministeriet, Inrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet och Finansministeriet deltar i arbetet. Dessutom ingår även Finlands cybersäkerhetsdirektör Rauli Paananen och medlemmar från Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter, Försörjningsberedskapscentralen, Polisstyrelsen och Dataombudsmannens byrå i gruppen.

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut sista januari 2021, och avsikten är att gruppen ska komma med en halvtidsrapport redan i december 2020.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning