Ny skridskobana ska glädja skridskofantaster i Ulrikasborg

Så kan det se ut när konstisbanan och omklädningsrummet nedanför Johanneskyrkan öppnar. Bild: Arkitektbyrån Huttunen-Lipasti

Staden kommer med glädjande nyheter för vänner av konståkning, ishockey och bandy i innerstaden.

Johannesplanen rätt vid Johanneskyrkan kommer att få en konstisbana. På platsen byggs också en låg byggnad med en fasad av stål där omklädningsrum samsas med en teknisk lokal.

Bygget väntas komma i gång i sommar och banan är redo för användning i slutet av 2023.

Servicebyggnaden drar nytta av teknik där bland annat kondensvärmen från kylaggregatet leds till elbolaget Helens nätverk för fjärrkyla.

På så sätt kan man hålla bullret från kondensorn på en måttlig nivå. Byggnaden kommer att värmas upp med den överskottsvärme som produceras.

– Det här är en plats som är krävande på grund av sin kulturhistoria. Vi har planerat byggnadens utseende och ljudbilden noga, säger Juha Leoni som är projektchef för bygget på Helsingfors stad.

Lekparken Seppä i Rödbergen förnyas. Bild: Tomi Perko/Arkitektbyrån Perko

Den kulturhistoria han lyfter fram hänger ihop med att Johannesparken haft en idrottsplan ända sedan 1909. Parken är klassad som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Därför har staden försökt se till att byggnaden passar in i miljön och att parkens trädbestånd bevaras. De gamla lindarna runt parken fälls därmed inte.

Efter att parken fått sin konstisbana ska resten av parken rustas upp. Det innebär bland annat fräschare lekplats, fler motionsredskap, bättre belysning på planen, ny växtlighet som passar in och trevligare miljö runt kepskiosken i hörnet av Sjömans- och Georgsgatan. Leoni berättar att staden börja rusta upp miljön vid kiosken redan i år.

Hundra år

Nyheter presenteras också för den hundra år gamla lekparken Smedsparken bredvid Mikael Agricola kyrka i Rödbergen. Lekparkens nuvarande byggnad, som är från 1990, ersätts av en ny. Den nya byggnaden har träfasad och ska stå klar i början av 2023.

Huset rivs eftersom det är i dåligt skick. Verksamheten i lekparken är viktig för hela Rödbergen, och därför behövs en inomhuslokal som är i gott skick.

Under byggandet kommer morgon-, baby- och eftisverksamheten att ordnas i en annan lokal. Den ordnas då i någon av områdets skolor eller daghem.

En del av lekparken kommer ändå att kunna användas av barnfamiljerna under bygget. Resten av lekplatsen piffas upp senare, sannolikt 2024.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning