Vasabladet: Europarådet prickar Finland för brister i språkliga rättigheter – igen

Finland måste omedelbart vidta åtgärder för att öka medvetenheten när det gäller svenska, samiska och romska.

Det är femte gången Europarådets ministerkommitté kommer med en rapport om minoritetsspråk (på finska) i medlemsländerna och Finland uppmanas vidta åtgärder mot brister i den svenska servicen, rapporterar Kommuntorget.

Kommittén lyfter fram åtgärder i fyra punkter. För det första måste Finland förstärka undervisningen i samiska, för det andra behövs det tilläggsåtgärder för att trygga tillgången till social- och hälsovård på svenska och samiska. Finland borde också satsa mer resurser på undervisningen i romska språket och agera för att öka medvetenheten kring minoritetsspråk.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning