Vasabladet: Europarådet prickar Finland för brister i språkliga rättigheter – igen

Finland måste omedelbart vidta åtgärder för att öka medvetenheten när det gäller svenska, samiska och romska.

Det är femte gången Europarådets ministerkommitté kommer med en rapport om minoritetsspråk (på finska) i medlemsländerna och Finland uppmanas vidta åtgärder mot brister i den svenska servicen, rapporterar Kommuntorget.

Kommittén lyfter fram åtgärder i fyra punkter. För det första måste Finland förstärka undervisningen i samiska, för det andra behövs det tilläggsåtgärder för att trygga tillgången till social- och hälsovård på svenska och samiska. Finland borde också satsa mer resurser på undervisningen i romska språket och agera för att öka medvetenheten kring minoritetsspråk.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39