Vasabladet: Europarådet prickar Finland för brister i språkliga rättigheter – igen

Finland måste omedelbart vidta åtgärder för att öka medvetenheten när det gäller svenska, samiska och romska.

Det är femte gången Europarådets ministerkommitté kommer med en rapport om minoritetsspråk (på finska) i medlemsländerna och Finland uppmanas vidta åtgärder mot brister i den svenska servicen, rapporterar Kommuntorget.

Kommittén lyfter fram åtgärder i fyra punkter. För det första måste Finland förstärka undervisningen i samiska, för det andra behövs det tilläggsåtgärder för att trygga tillgången till social- och hälsovård på svenska och samiska. Finland borde också satsa mer resurser på undervisningen i romska språket och agera för att öka medvetenheten kring minoritetsspråk.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46