Nu ska skarvarna fördrivas

Bild: Arkivbild/Nina Ahtola

Vasa stad har inlett arbetet med att vräka skarvkolonin från Metgrund, rapporterar Vasabladet. NTM-centralen gav Vasa undantagstillstånd att skrämma bort skarvarna.

Förra sommaren häckade kring 500 skarvpar på Metgrund. Beståndet har vuxit snabbt och staden vill nu agera snabbt för driva bort fåglarna.

Kolonin ska drivas bort genom att riva gamla bon från träden och genom att människor vistas på ön.

– Människans närvaro på holmen är en effektiv metod att driva bort skarvarna. Åtminstone i några veckor ska holmen besökas regelbundet, så att fåglarna märker att den inte någon en lugn plats att häcka på, säger miljödirektör Christer Hangelin till Vasabladet.

Målet är att genomföra vräkningen professionellt så att inte andra fåglar störs.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46