Vasa valde engelska i stället för svenska i skolorna: "Principfråga, ingen språkfråga"

Bild: HBL-arkiv/Kristoffer Åberg

Efter många om och men bestämde Vasa att elever i finskspråkiga skolor ska lära sig engelska, inte svenska, som första främmande språk.

Från och med nästa läsår ska elever i grundskolan inleda studier i det första främmande språket redan under det första skolåret. Däremot är det kommunerna själv som bestämmer vilket språk som ska vara A1-språket, alltså det första främmande språket.

Tidigare i april beslöt den finskspråkiga sektionen i nämnden för fostran och utbildning i Vasa att A1-språket ska vara engelska. Efter beslutet behandlade ärendet i nämnden för utbildning och fostran, som inte ändrade på nämndens beslut. Däremot ska ettorna i svenskspråkiga skolor i Vasa läsa finska.

Finska sektionens ordförande Laura Linna-Välimäki (Saml) säger att beslutet bygger på vad som är enklare att genomföra.

– Vi har sedan tidigare haft engelskan som första främmande språk och den enda förändringen är att vi inför en veckotimme engelska i årskurs 1 och 2, säger Linna-Välimäki.

Dessutom är engelskan A1-språket i de flesta kommuner i landet och med tanke på flyttrörelsen är det enklare om det första främmande språket är samma också för de familjer som flyttar från andra orter till Vasa.

Eva-Maria Strömsholm (SFP) sitter med i nämnden. Hon framhäver att Vasa är en tvåspråkig stad och att det är viktigt att hela staden har samma linje vad kommer till språkundervisningen. Hon är till viss del besviken att det inte blev en enhetlighet i stadens skolor.

– Det var en livlig diskussion i nämnden och en del av argumenten var väldigt bra, vissa tyckte jag personligen att inte håller i längden, säger Strömsholm.

Hon hoppas nu att man genom språkstrategin kunde åstadkomma ett läge där de båda inhemska språken blir A1-språk.

– Jag är inte alls emot engelskan utan tycker det är viktigt att båda språken, eller egentligen alla tre språken, kommer in i undervisningen så tidigt som möjligt.

Om svenskan hade tagits in som första främmande språk skulle det ha krävt omfattande förändringar till läroplanen.

– Skulle det ha blivit omröstning skulle jag definitivt ha röstat för svenskan från och med årskurs 1. Det är många som försöker få det här att låta som en språkfråga, men det är det inte. Det är en principfråga och hade frågeställningen handlat om vilket språk svenskspråkiga barn ska lära sig först skulle jag ändå ha sett att finskan kommer före engelskan, säger Strömsholm.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning