Vasa universitet och Hanken intensifierar samarbetet

Bild: HBL-arkiv/Leif Rosas

Vasa universitet och Svenska handelshögskolan ökar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisningen. Avsikten är att erbjuda gemensamt producerade kurser.

– Vasa universitet och Hanken har samarbetat inom utbildningen redan länge och nu skall detta samarbete stärkas och utvecklas ytterligare, säger professor Jorma Larimo vid Vasa universitet i ett pressmeddelande.

Målet är att studerande i framtiden skall kunna välja både enskilda kurser och biämneshelheter från det andra universitetet. Man vill också utnyttja gemensamma internationella gästföreläsare allt bättre.

– Med hjälp av samarbetet kan vi stärka både utbildningens och forskningens inverkan och på så sätt bidra till att stärka regionens livskraft, säger Hankens rektor Karen Spens i pressmeddelandet. 

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning