Vasa universitet och Hanken intensifierar samarbetet

Bild: HBL-arkiv/Leif Rosas

Vasa universitet och Svenska handelshögskolan ökar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisningen. Avsikten är att erbjuda gemensamt producerade kurser.

– Vasa universitet och Hanken har samarbetat inom utbildningen redan länge och nu skall detta samarbete stärkas och utvecklas ytterligare, säger professor Jorma Larimo vid Vasa universitet i ett pressmeddelande.

Målet är att studerande i framtiden skall kunna välja både enskilda kurser och biämneshelheter från det andra universitetet. Man vill också utnyttja gemensamma internationella gästföreläsare allt bättre.

– Med hjälp av samarbetet kan vi stärka både utbildningens och forskningens inverkan och på så sätt bidra till att stärka regionens livskraft, säger Hankens rektor Karen Spens i pressmeddelandet. 

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39