Vasa stad samarbetsförhandlar

Vasa stad samarbetsförhandlar. Bild: SPT/Ari Sundberg

Vasa stad har inlett samarbetsförhandlingar med anledning av kommunsammanslagningen.

Förhandlingarna inleddes med ett första möte i mitten av februari.

– Samarbetslagen förpliktar till att föra förhandlingar med representanter för personalen, då det är fråga om en organisationsförändring som är i beredningsskedet. Om den förverkligas ändrar den till exempel på förfaringssätten eller organisationen, säger personaldirektör Leena Kaunisto i ett pressmeddelande.

Enligt lagen ska grunderna för, verkningarna av och alternativen till en kommunsammanslagning behandlas.

Stadens sektordirektörer har gått igenom sina egna ansvarsområden när det gäller kommunsammanslagningen. Verksamhets- och servicemodeller har behandlats och man har satt in planer för den nya kommunen.

Tidtabellen för samarbetsförhandlingarna beror på hur arbetet med kommunsammanslagningen framskrider.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39