Vasa sjukvårdsdistrikt påbörjade vaccineringen – vissa regioner kom i gång redan för en vecka sedan

Vårdpersonal vid Vasa centralsjukhus hör till dem som först vaccineras mot coronaviruset i Vasa sjukvårdsdistrikt. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

Chefsöverläkaren vid Vasa sjukvårdsdistrikt hoppas att coronavaccinationerna av äldre kan börja inom en månad.

Vårdpersonal vid Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhuset i Jakobstad fick de första vaccinerna när Vasa sjukvårdsdistrikt började vaccinera mot coronaviruset på måndagen. Sjukvårdsdistriktet sköter vaccinationerna i enlighet med statsrådets förordning som fastslår att vårdpersonal ska vaccineras först.

Sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Peter Nieminen hoppas att kommunerna i regionen kan börja vaccinera nästa grupp i ordningen, det vill säga personer över 70 år, inom en månad eller ännu snabbare.

–  Det beror på hur snabbt vi får vaccin. Det kan ske fördröjningar i leveranserna, men om allt går bra kan vaccinationerna av äldre börja vid månadsskiftet.

Coronavaccinerna levereras till sjukvårdsdistrikten och kommunerna, men Nieminen utgår från att vaccinationerna i Vasa sjukvårdsdistrikt kommer att utföras både av den kommunala vården och av privata vårdbolag.

Vasa sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Peter Nieminen säger att sjukvårdsdistriktet fick sina första coronavacciner förra veckan. Bild: Ari Sundberg/SPT

Andra sjukvårdsdistrikt tidigare ute

Vasa sjukvårdsdistrikt inledde vaccinationerna mot coronaviruset flera dagar senare än en del andra sjukvårdsdistrikt. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inledde vaccinationerna den 27 december och flera andra sjukvårdsdistrikt kom i gång en dag senare.

Enligt Peter Nieminen beror skillnaden delvis på att universitetssjukhusen fick coronavacciner tidigt. Nieminen säger att Vasa sjukvårdsdistrikt tog emot sina första coronavaccin mot slutet av förra veckan och valde att vänta till måndagen med att inleda vaccinationerna.

–  Vi satsade på att få allt i ordning innan vi började vaccinera. Jag tycker inte att en eller två dagar är avgörande efter att vi levt med pandemin i nio månader.

Att låta vaccinera sig är frivilligt. Nieminen vill inte uppskatta hur lång tid det kommer att ta att vaccinera alla som vill ha coronavaccinet i Vasa sjukvårdsdistrikt. Han bedömer dock att vaccinationerna lär pågå åtminstone hela våren.

För tillfället har endast läkemedelsbolagen Pfizers och Biontechs gemensamma coronavaccin godkänts i Finland. Till exempel det vaccin som bolaget Astra Zeneca och Oxfords universitet utvecklat väntar ännu på försäljningstillstånd i Europeiska unionen.

–  Om Astra Zenecas vaccin godkänns kan saker och ting förändras mycket. Tillgången till vacciner kan förbättras och lagringen av dem kan bli lättare, säger Nieminen.

Åbo började vaccinera på måndagen

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt inledde vaccinationerna mot coronaviruset den 28 december. Den 30 december hade ungefär 500 personer i vårdpersonalen vaccinerats, säger Esa Rintala som är sjukvårdsdistriktets överläkare för infektionssjukdomar.

På måndagen meddelade också Åbo stad att man inlett coronavaccinationerna. Först vaccinerar staden vårdpersonal och sedan personal och boende vid äldreboenden.

Rintala vill inte uppskatta när vaccinationen av personer över 70 år kan börja i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Han säger att kommunerna fortfarande planerar hur vaccinationen arrangeras efter att vårdpersonalen och de som bor vid äldreboenden är vaccinerade.

–  Sannolikt kommer kommunen att ha ett visst ställe där vaccinationerna utförs och sedan skickar man antingen personliga kallelser till vaccinering eller någon form av allmän kallelse för en viss befolkningsgrupp.

–  Vaccinen levereras till kommunerna men själva vaccineringen kommer sannolikt till en del att ske också via privata aktörer, till exempel genom företagshälsovården.

Rintala tror att det kommer att dröja åtminstone till sommaren innan alla som vill har vaccinerats i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

1. Personal inom social- och hälsovården som deltar i undersökningen, den direkta vården eller omsorgen av personer som har insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat i sjukdomen covid-19 eller som ger annan brådskande vård, samt personal och boende vid socialvårdens enheter för boendeservice för äldre och för institutionsvård.

2. Personer som har fyllt 70 år och äldre.

3. Personer med sjukdomar som ökar risken för en allvarlig form av covid-19.

4. Andra personer än de som avses i punkterna 1–3.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning