Vasa och Korsholm närmar sig sammanslagning

Kim Berg. Bild: SPT/Karolina Åsmus

Det lutar mot en kommunsammanslagning mellan Vasa och Korsholm. Tidtabellen har varit stram, men de två kommunernas styrelsebasar ser positivt på saken.

– Vi siktar på att tidtabellen ska hålla.

Det säger ordförande för stadsstyrelsen i Vasa, Kim Berg (SDP), som även är ordförande för ledningsgruppen för fusionsutredningen.

På torsdagen sammanträdde ledningsgruppen för att gå igenom fusionsavtalet.

En av frågorna som väckt oro, speciellt bland invånarna i Korsholm, är hur svenskans ställning kommer att påverkas av en eventuell kommunsammanslagning. I Korsholm är 70 procent av invånarna svenskspråkiga, i Vasa är motsvarande siffra 23.

En sammanslagning skulle leda till en kommun med 60 procent finskspråkiga och drygt 30 procent svenskspråkiga.

Lars Gästgivars (SFP), ordförande för kommunstyrelsen i Korsholm och vice ordförande i ledningsgruppen, ser ändå sammanslagningen som en positiv sak för språket.

– När staten placerar ut sina institutioner är det viktigt att vi är störst. På det sättet kan vi också garantera att de är tvåspråkiga, säger han.

Under torsdagens möte diskuterade man bildningsnämnden. Frågan gäller om man ska satsa på en tvåspråkig bildningsnämnd eller två separata bildningsnämnder: en svenskspråkig och en finskspråkig.

– Vi har kommit en bit på vägen, vi kan inte säga mer än så just nu. Men vi ser inte att det skulle vara omöjligt att hitta en lösning, säger Berg.

Berg och Gästgivars säger att en större kommun också har större påverkningsmöjligheter. Detta skulle hjälpa till att säkra utbildningens ställning.

– I framtiden kan vi vara en av de största städerna i Finland. Det hjälper oss också att få hålla kvar de högskolor vi har här, säger Berg.

Efter att avtalet tagits fram kommer man att ordna en rådgivande folkomröstning i Korsholm. Att folkomröstningen är rådgivande innebär att fullmäktige inte behöver följa omröstningens resultat.

Efter folkomröstningen ska fullmäktige i Korsholm och Vasa fatta beslut om samgång och därefter går en eventuell ansökan om fusion till statsrådet.

Målet är att både Vasa och Korsholm har ett beslut färdigt i april så att statsrådet kan fatta sitt beslut i juni.

Fusionen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2020.

November 2016: Fullmäktigeledamot Samuel Broman (SFP) lämnar in en motion till kommunfullmäktige i Korsholm. Budskapet är att en sammanslagning mellan Korsholm kommun och Vasa stad bör utredas.

September 2017: Fullmäktige i Korsholm röstar med tydlig majoritet för att fusionsförhandlingar inleds.

April 2018: En enkätundersökning som Åbo Akademi gör visar att 52 procent av korsholmarna inte vill ha en sammanslagning med Vasa. Fullmäktigeledamot Kim Eriksson (SDP) startar en namninsamling som kräver en folkomröstning i Korsholm. Namninsamlingen får 2 100 underskrifter.

Juni 2018: Fullmäktige i Korsholm slår fast att en rådgivande folkomröstning ska ordnas i Korsholm innan man tar det avgörande beslutet om fusionen. I Vasa ordnas ingen folkomröstning.

November 2018: Fusionsavtalet blir inte klart inom utsatt tid, målet var att kunna presentera det den 30 november. Politikerna tror ändå att tidtabellen för fusionen kommer att hålla.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning